• سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  •  
  • فهرست اخبار
   پیکان و پراید ،ماندن یا نماندن ؟

   پیکان و پراید ،ماندن یا نماندن ؟

   بعد از نهایی شدن قرارداد ایران در خصوص پلت فرم مشترک با فرانسه و ژاپن که همان شرکت رنو، نیسان در فرانسه است، خطوط تولید پیکان و پراید تعطیل و جمع خواهد شد. احمد رهبری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو ایسنا، گفت : پیش بینی میشود، ظرف دو یا سه سال آینده، تولید خودروی پیکان و پراید از نظر تیراژ و کمیت کمتر شده و خطوط تولید پیکان و پراید، تعطیل شود. وی ادامه داد: بین ایران، فرانسه و ژاپن، پلت فرم مشترک با تیراژ یک میلیون خودرو با تکنولوژی جدید، و مصرف جدید زیر هشت لیتر، کیفیت بالا و قابل رقابت با خودروهای جهانی و با قیمت مشابه و معادل پیکان، در کشور تولید خواهد شد. رهبری متذکر شد: آییننامهی واردات خودرو به وسیلهی وزارت صنایع و معادن تهیه و در هیات دولت تصویب شده و در آیندهای نزدیک وزارت بازرگانی برای واردات خودرو، گشایش اعتبار خواهد کرد. وی در ادامه در خصوص طرح واگذاری واردات خودرو به تعاونیها افزود: یکی از افتخارات مجلس ششم مبارزه با رانت و رانتخواری است. طرحی تهیه شده بود تا واردات خودرو و توزیع آن را به بعضی از تعاونیها واگذار کنند و این میتوانست محل درآمدی برای تعاونیها باشد، در حقیقت رانتخواری جدیدی پیشبینی شده بود که این طرح در مرحلهی مقدماتی رد شد. وی ادامه داد: با توجه به مصوبهی آیین نامهی واردات خودرو در هیات دولت پیشبینی میشود، با اعداد و ارقام و تعرفههایی که داده شده، در آیندهی نزدیک، ثبت سفارش به وسیلهی وزارت بازرگانی صورت گیرد و جهت جلوگیری از تعطیلی و خسارت به کارخانجات خودروسازی داخل، در مرحلهی اول خودروهای گران قیمت که افراد مرفه جامعه تمایل به خرید آن دارند از طریق این قانون وارد شود. نمایندهی مردم گرمسار در ادامه واگذاری یا دادن امتیاز واردات خودرو به تعاونیها را شدیدا تکذیب کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: یکی از مشکلات صنعت خودروسازی که سه سال است پیگیر آن هستیم این است که چون این صنعت رقیب ندارد و انحصاری است لذا مردم از کیفیت خودروهای ساخت داخل و قیمتگران آن شاکی هستند، بنابراین پیشنهاد تعداد محدودی خودرو وارداتی مطرح شد که رقابت صورت گیرد و مردم حق انتخاب داشته باشند. وی به بعضی از سختگیریهایی که قبلا در زمینهی خرید خودرو اعمال میشد اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی یک نفر میخواست خودروی سواری بخرد، قرارداد فروش و خدمات بعد از فروش و انتخاب رنگ و حتی انتخاب خودرو، تحمیلی بود، لذا هدف از تصویب این قانون در هیات دولت این است که این صنعت را از انحصار خارج سازد. رهبری متذکر شد: اعلام نشده که خودروهای گران قیمت وارد شود، ولی خودروسازان و وزیر صنایع و معادن و معاون و مدیر کل مربوطه از ترس تعطیلی خودروسازان داخلی به خاطر عدم توانایی رقابت با ماشینهای خارجی تعرفهی 170 درصدی پیشنهاد دادند، یعنی در مقابل 5 هزار دلار، تعرفهی 170 درصد بوده و بر فرض اگر خودرویی ده هزار دلار قیمت داشته باشد، با این تعرفه، حدود سیمیلیون تومان تمام میشود، بنابراین، توانایی اینکه، با صنعت داخلی و خودروسازان داخلی رقابت کند از طریق این آییننامهی اجرایی وجود ندارد، و مردم به واردات خودروهای ارزان قیمت چون توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نمیکنند. نمایندهی مردم گرمسار ادامه داد: تعداد محدودی از افراد جامعه که متقاضی خودروهای لوکس و گران هستند با این آیین نامهی اجرایی، به سمت واردات خودروهای گران قیمت میروند و در مرحلهی اول و امسال با این تعرفه کار خواهد شد. رهبری در پایان اظهار کرد: از سالهای آینده، تعرفه پایین میآید، و قدم به قدم نسبت به کاهش تعرفه، به جهانی شدن صنعت خودروسازی وارد خواهیم شد، و مشکلات مردم با توجه به کیفیت کالاهای تولیدی، حل و فصل میشود.

   وجود تش?ل های صنعتی و?اهش تصدیگری دولت وضع تولید را بهبود می دهد

   وجود تش?ل های صنعتی و?اهش تصدیگری دولت وضع تولید را بهبود می دهد

   دبیر خانه صنعت و معدن تهران در گفت و گو با خبرگزاری مهرگفت: تاسیس تش?ل های صنعتی از چند سال گذشته تا ?نون در محافل اقتصادی با هدف به روز ?ردن فناوری صنعتی مورد تا?ید قرارگرفته است.مهدی پورقاضی افزود: بر اساس برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ?شور، دولت با ?اهش تصدی گری خود و واگذاری آن به نهادهای مدنی مانند شوراها و تش?ل های صنعتی موجب ?وچ? سازی دولت شود اما تا ?نون واگذاری تصدی دولتی در ?شور محقق نشده است.پور قاضی با تا?ید بر خصوصی سازی ساختار دولتی گفت: آزاد سازی و خصوصی سازی تنها راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در ?شور است و تازمانی?ه دولت متصدی فعالیت های اقتصادی باشد، بخش خصوصی توان ادامه حیات نخواهد داشت.به گفته وی، در زمان حاضر خصوصی سازی ساختار دولت واگذاری وظایف اجرایی با وجود تا?ید های فراوان مسوولان دولتی انجام نشده ?ه عدم تمایل رده های میانی دولت به این واگذاری را می توان مهمترین عامل اجرا نشدن خصوصی سازی برشمرد.وی با انتقاد از مقاومت رده های میانی دولتی در واگذاری برخی وظایف به تش?ل های صنعتی گفت: آنان بر این باورند ?ه با واگذاری وظایف خود به تش?ل ها ، اختیارات تصمیم گیری را از دست خواهند داد.

   شاخص قیمت تولید ?ننده صنعت 11 درصد رشد داشت

   شاخص قیمت تولید ?ننده صنعت 11 درصد رشد داشت

   به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولید ?ننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه امسال به 4/222 رسید ?ه نسبت به فروردین ماه 7/1 درصد و مدت مشابه سال گذشته 8/11 درصد افزایش داشت.شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در این دوره با 5/2 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 8/243 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال 1381 حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد.دراین بخش شاخص قیمت گروه های " تولید محصولات از دانه های آسیاب شده " و " تولید فرآورده های لبنی " به ترتیب 2/1 و 6/3 درصد با رشد مواجه شدند.شاخص قیمت گروه های" گوشت گاو و گوساله " و " گوسفند و بز " به ترتیب 4/2 و 7/3 درصد و گروه های " گوشت ماهی " و "گوشت مرغ " به ترتیب 2/4 و 1/7 درصد نسبت به فروردین ماه رشد داشته اند.بر اساس این آمار، شاخص قیمت بخش تولید منسوجات در این ماه به 1/152 رسید ?ه نسبت به ماه قبل از آن 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9/10 درصد افزایش نشان می دهد.در بخش تولید پوشا? شاخص قیمت با 7/1 درصد ?اهش نسبت به فروردین ماه به 9/194 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/3 درصد افزایش داشت.شاخص قیمت تولید ?ننده صنایع محصولات شیمیایی با 5/0 درصد افزایش نسبت به فروردین ماه به 9/196 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/9 درصد رشد یافت.شاخص قیمت تولید محصولات لاستی?ی و پلاستی?ی نسبت به ماه قبل از آن با 3/1 درصد و مدت مشابه سال گذشته با 5/1 رشد به 6/204 افزون شد.شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی در این ماه به 6/211 رسید ?ه نسبت به ماه قبل از آن ی? درصد و ماه مشابه سال گذشته 1/23 درصد افزایش داشت.در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات، شاخص قیمت نسبت به ماه قبل از آن 7/0 درصد و ماه مشابه سال گذشته 2/6درصد افزایش داشت و به 6/181 رسید.شاخص قیمت در گروه تولید وسایل خانگی نیز با 7/0 درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به 2/163 صعود ?رد.در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیم تریلر شاخص قیمت با 4/3 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 5/162 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 6/7 درصد رشد را نشان می دهد. در این بخش قیمت پی?ان و پراید به ترتیب 2/4 و 8/2 درصد افزایش داشتند.در بخش تولید مبلمان و مصنوعات شاخص قیمت تولید ?ننده به 2/194 رسید ?ه نسبت به ماه قبل دو درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1/6 درصد افزایش داشت.

   تولید “پیکان“افزایش یافت

   تولید “پیکان“افزایش یافت

   در سه ماه نخست امسال 37 هزار و 635 دستگاه خودروی پیکان تولید شد. این در حالی است که رقم تولیدی در سال گذشته 30 هزار و 937 دستگاه “پیکان“ بود. همچنین در سه ماه نخست امسال 44 هزار و 62 دستگاه ”پراید“ تولید شد که افزایش 77 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. همچنین تولید “پژو rd“ با افزایش 522 درصدی نسبت به سال گذشته، از یک هزار و 717 دستگاه در سه ماه نخست سال گذشته به 10 هزار و 681 دستگاه در سال 82 رسید. تولید در سه ماه نخست امسال تعداد 10 هزار و 802 دستگاه “پژو 405 انژکتوری“ تولید شد و این در حالی است که “پژو 405 کاربراتوری“ در سه ماه نخست امسال تولید نشده است. تولید “پژو 206“، “پژو پارس“ و “سمند“ نیز در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با 16، 65 و 551 درصد افزایش تولید روبهرو بود که بر این اساس در سه ماه نخست امسال 9 هزار و 683 دستگاه “پژو 206“، 4 هزار و 987 دستگاه “پژو پارس“ و 10 هزار و 690 دستگاه ”سمند“ تولید شد. شرکت “پارس خودرو“ نیز با افزایش تولید “سپند“ و “ماکسیما“ به ترتیب با 84 و 11 درصد، تولید خود را افزایش داد و این در حالی بود که 120 دستگاه “پراید“ در شرکت “پارس خودرو“ مونتاژ شد. تولید “ زانتیا“ نیز در سه ماه نخست امسال با حدود 11 درصد افزایش به 467 دستگاه رسید. همچنین در شرکت “پارس خودرو“ 57 دستگاه “پاترول“ تولید شد که نسبت به سال گذشته به میزان 27 درصد کاهش یافت. همچنین امسال برای نخستین بار 440 دستگاه “رونیز“ و 60 دستگاه “سافاری“ در شرکت “پارس خودرو“ تولید شد.

   مسوولان باید فناوری های نوین را باور کنند

   مسوولان باید فناوری های نوین را باور کنند

   اولین قدم در امر فرهنگ سازی برای ورود تکنولوژیهای نوین، اطلاع و اعتقاد مسوولان رده اول ممکت است، آنها باید باور کنند که فناوریهای نو مانندنان شب واجب و در جهان حرف اول را می‌زند. دکتر امیر حسین جهانگیر، عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به وجود فاصله زیاد تکنولوژی میان کشورهای پیشرفته، هم چنین طولانی بودن فرایند پذیرش تکنولوژیهای جدید و به کارگیری آن در کشورهای توسعه نیافته، اظهار داشت: مدتها طول میکشد که فناوریهای جدید جای خود را در کشورهایی مانند کشور ما باز کنند. تکنولوژیهای نوین در ابتدای ورود خود عموما با مقاومت و حساسیت و برخوردهای محتاطانه روبرو می‌شدند. وی، تصریح کرد: اینترنت از جمله تکنولوژیهای نوینی است که استفاده از آن به فرهنگ سازی نیاز دارد و باید یاد گرفت و پذیرفت که چگونه از آن به درستی بهره بگیریم و صحیح نیست وجود موارد نادرست و غیر اخلاقی ناهمخوان با شرایط جامعه در برابر این پدیده جبهه گرفته شود. جهانگیر، خاطر نشان کرد: باید به دنبال علت بود که دلیل رشد و توسعه سریع تکونولوژی در غرب چیست و چرا تکنولوژیهای نو بدون انجام کار کارشناسی و بر اساس مد، بدون وجود زیر ساخت وارد کشور شده و چرا هنوز با وجود وعده‌های شرکت مخابرات مشکلات عدیده‌ای از جهت سرعت انتقال دیتا، و زیر ساخت ارتباطی در بحث اینترنت کشور وجود دارد. وی، افزود: فناوریهایی چون اینترنت بدون در نظر گرفتن کارکرد اصلی و منافعی که در جهت رونق اقتصادی کشور و کاهش مراجعات زائد به سازمانها یا اطلاع رسانی صحیح به همراه دارد، به طور ناقص وارد کشور شده است. عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف، تاکید کرد: متاسفانه مسوولان رده اول مملکت هنوز باور ندارند که تکنولوژی خوب است و اکثر سیاستها با عمل متفاوت بوده و اقدامات مربوط بدون وجود ساماندهی صحیح و به طور پراکنده انجام می‌گیرد. جهانگیر، در ادامه افزود: تبلیغات شدید در سطح رسانه‌ها و مامور کردن سازمانهای دولتی برای به کار گیری وسیع تکنولوژی با روش درست اقدام دیگری است که باید در جهت فرهنگ سازی صورت بگیرد. این استاد دانشگاه، با اشاره به وجود نیت خیر در طرح برنامه‌ای مانند تکفا، خاطر نشان کرد: برگزاری حرکات نمایشی این چنینی جای سوال دارد زیرا تا زمانی که سیاست و یکپارچه نگری در مورد علوم و تکنولوژیهای جدید به وجود نیاید، راه به جایی نخواهیم برد. عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر شریف، در مورد بکارگیری روشهایی مانند ارسال پارازیت یا فیلتر گزاری بر روی تکنولوژیهای چون اینترنت یا ماهواره، گفت: فیلتر گذاری یا ارسال پارازیت به طور غیر قانونی و بدون اطلاع معاون مخابراتی وزارت پست و یا متولی کنترل و نظارت فرکانسها، قابل قبول نیست. وی افزود: نقش پارازیت اندازی و یا فیلترگذاری، بسته به موقعیت و اینکه چه کسی به چه قانونی آن را اعمال میکند متفاوت است و باید در مورد نقاط ضعف و قدرت آن بحث و مشخص شود که چه دیدگاه فرهنگی علمی و فنی پشت آن قرار گرفته است. دکتر جهانگیر، گفت: مرجع تصویب قانون فیلتر نیگ در کشور جای تامل دارد اما چنانچه این مرجع ذی صلاح باشد نمیتوان با فیلترینگ مخالف کرد.

   استاندارد مصرف انرژی در کارخانه های سیمان اعلام شد

   استاندارد مصرف انرژی در کارخانه های سیمان اعلام شد

   سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور با اعلام اینکه برای تولید سیمان در کاخانه‌های داخلی، انرژی فراوانی هدر می‌رود، دستورالعمل میزان استاندارد مصرف سوخت در این صنایع را صادر کرد. بر اساس دستورالعمل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور میزان استاندارد مصرف سوخت (نفت کوره) در صنایع سیمان کشور 105 لیتر معادل نفت کوره به ازای تولید هر تن کلینکر که برابر با متوسط شدت مصرف سوخت در صنعت سیمان است، اعلام شده است. در این دستورالعمل، کارخانه‌های سیمان موظف هستند ظرف یک سال، شدت میزان مصرف سوخت خود را به سطح 105 لیتر به ازای تولید هر تن کلینر برسانند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، چنانچه کارخانهای پس از گذشت یکسال نتواند به این استاندار دست یابد به صورت موردی قیمت سوخت تحویلی به آن 20 درصد افزایش خواهد یافت. دستورالعمل مصرف انرژی واحدهای بزرگ صنعتی در نشست کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با محوریت سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور برای ابلاغ به صنعتگران تهیه شده است. این تصمیم‌گیری در راستای تحقق اهداف تبصره بند «د» ماده 121 قانون بودجه برنامه سوم توسعه، بر اساس مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی انجام شده است.

   بهره برداری از نخستین معدن شن و ماسه در استان تهران

   بهره برداری از نخستین معدن شن و ماسه در استان تهران

   نخستین معدن شن و ماسه مخلوط کوهی در استان تهران مورد بهره برداری قرار گرفت. رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران در مراسم بهره برداری از این معدن در منطقه «کرشت» بومهن، از بهره برداری تعدادی دیگر از این نوع معدن در چند ماه آینده در استان خبر داد. وی گفت: با توسعه معادن شن و ماسه مخلوط کوهی، به تدریج از برداشت شن و ماسه رودخانه ای که عمدتا در شهرستان شهریار است، کاسته می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع و معادن استان تهران، «مختار قانون»، پیش بینی کرد با این روش در آینده نزدیک قطب شن و ماسه استان تهران از غرب به شرق تهران منتقل شود. در این مراسم که مدیران کل منابع طبیعی، راه و ترابری و معاون سازمان محیط زیست تهران حضور داشتند، نخستین شرکت بهره بردار معدن شن و ماسه مخلوط کوهی استان تهران معرفی شد.

   همایش بین المللی چالش های صنعت خودرو این هفته برگزار می شود

   همایش بین المللی چالش های صنعت خودرو این هفته برگزار می شود

   140 شرکت عضو گروه خودروسازی سایپا برای حضور فعال در پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران آماده شده اند. مدیریت ارتباطات گروه خودروسازی سایپا در تشریح برنامه ها و اهداف گروه سایپا در نمایشگاه خودرو سال 82 گفت: 142شرکت عضو این گروه در پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران که از 10 تا 14تیرماه برگزار می شود توانمندیها و دستاوردهای خود را در بخش تولید انواع خودرو، خدمات پس از فروش وتحقیقات و پژوهش در معرض دید و داوری کارشناسان و متخصصان و عموم هموطنان قرار می دهند. به گزارش ستاد خبری گروه سایپا، عباس حق نظر با اشاره به حضور پنج شرکت بزرگ خودروسازی عضو گروه سایپا در نمایشگاه پنجم گفت: شرکتهای خودروساز عضو گروه سایپا شامل سایپا، پارس خودرو، زامیاد و سایپا دیزل خودروهای جدید را به نمایش می گذارند. وی افزود: در این نمایشگاه شرکتهای قطعه ساز عضو گروه سایپا هم دستاوردهای خود را در زمینه افزایش تولید و همچنین تولید قطعات استاندارد همراه با اقدامهایی برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید معرفی خواهند کرد. مدیریت ارتباطات گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: امسال نیز همایش بین المللی چالشهای صنعت خودرو از 11 تا 13تیرماه همزمان با روزهای برپایی نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

   آئین نامه جایگزینی و از رده خارج کردن تاکسی های فرسوده تصویب شد

   آئین نامه جایگزینی و از رده خارج کردن تاکسی های فرسوده تصویب شد

   هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی، آئین نامه جایگزینی و امحای تاکسی های فرسوده را تصویب کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، خودروی تاکسی با حداکثر پانزده سال عمر، فرسوده محسوب می شود. همچنین تردد خودروی تاکسی با عمر بیش از 15 سال با تشخیص و تأیید ستاد معاینه فنی خودروها پس از احراز شرایط فنی در سطح معابر شهری مجاز می باشد. هیئت وزیران همچنین با استناد به مصوب شورای اقتصاد عنوان کرده است که شرکت ملی نفت ایران به منظور تبدیل سوخت خودروها به گاز مایع طبیعی فشرده (cng) حداکثر برای هر خودرو تاکسی معادل 770 دلار، به علاوه هزینه تأمین و نصب یک مخزن گاز اضافه به شرکت های خودروساز پرداخت می کند. همچنین حداکثر تا 75 درصد از بهای تاکسی به صورت تسهیلات بانکی در اختیار مالک خودرو قرار می گیرد. دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مدت پنج سال تعیین شده و به میزان اعتبارات سهم دولت موضوع قرارداد با سیستم بانکی از سهم سود و کارمزد تسهیلات پرداختی به مالک تاکسی فرسوده کسر می شود. هیئت وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها را موظف کرده است که با همکاری وزارت نفت نسبت به تأمین و تحویل زمین مناسب در شهرها به شرکت ملی نفت ایران برای احداث ایستگاه های سوخت گیریcng و تجهیز آن با اولویت استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی اقدام نماید. گزارش مذکور حاکی است: وزارت نفت موظف است نسبت به احداث و تجهیز جایگاه سوختگیریcng در پانزده شهر با اولویت هفت شهر آلوده کشور (تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) در طی برنامه سوم توسعه و متناسب با خودروهای تحویلی اقدام نماید. هیئت وزیران نحوه از رده خارج کردن تاکسی فرسوده را با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور و نیروی انتظامی) و شهرداری متقاضی اجرای طرح با تأیید وزارت صنایع و معادن و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و قابل اجرا دانسته است. براساس این آئین نامه تهیه و خرید خودرو با کاربری تاکسی از خارج از کشور، پس از انجام مناقصه بین المللی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات امکان پذیر است. هیئت وزیران همچنین به منظور ساماندهی به ترافیک شهری و ناوگان تاکسیرانی شهرهای کشور، وزارت کشور را موظف نموده است، تاکسی های جدید را با اولویت شرکت های خصوصی و تعاونی تاکسیرانی شهری که زیرنظر شهرداری مربوط فعالیت می کنند، توزیع و واگذار نماید. این آیین نامه تجهیز تاکسی های جدید به تاکسی متر و چاپگر به منظور صدور رسید (قبض کرایه) برای مسافر و نصب شناسنامه (شامل مشخصات و تصویر راننده) را الزامی کرده است. آئین نامه جایگزین و امحای تاکسی های فرسوده توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت، بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی با مسئولیت وزارت کشور به منظور تدوین برنامه اجرایی، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را عهده دار خواهند بود. هیئت وزیران اولویت اجرایی این آیین نامه را شهر تهران ذکر کرده است.

   تعرفه 15 درصدی واردات فولاد به بهبود ?یفیت تولید این محصول منجر می شود

   تعرفه 15 درصدی واردات فولاد به بهبود ?یفیت تولید این محصول منجر می شود

   وزیر صنایع و معادن در جمع خبرنگاران گفت: تعرفه 15درصد واردات فولاد می تواند به بهبود ?یفیت و افزایش رقابت در تولید داخلی منجر شود.اسحاق جهانگیری با اشاره به تعرفه های وضع شده برای محصولات برترافزود: تعرفه پیش بینی شده برای آلومینیم با وجود 4 درصد حقوق وارداتی ، صفر تعیین شده و با توجه به تعرفه صفر برای واردات سیمان ، واردات آن مقرون به صرفه نیست.جهانگیری گفت: چنانچه شرایط بحرانی برای صنایع فولاد ایجاد نشود این صنعت با تعرفه های 15درصدی واردات می تواند ادامه حیات دهد. در شرایط بحرانی مانند شرایطی ?ه 2 سال گذشته در امری?ا پدید آمد این ?شور برای حمایت از صنعت فولاد تعرفه 35 درصدی را وضع ?رد ?ه ایران نیز در آن زمان تعرفه ای حدود 35 درصد را برای وارات فولاد در نظر گرفت.وی افزود: علاوه بر تعرفه 35 درصدی ، بر اساس مصوبه مجلس دریافت 350ریال عوارض به ازای هر ?یلو فولاد وضع شد. با افزایش وادرات دریافت 200 تا400 ریال برای هر ?یلو فولاد به عنوان مابه التفاوت قیمت در نظر گرفته شد.جهانگیری هدف از اجرای لایحه نوسازی صنایع و معادن را رفع موانع ساختاری صنعت ذ?ر ?رد و گفت : اصلاح قانون مالیات ها، تصویب لایحه تجمیع عوارض و اصلاح قانون تجارت از جمله مواردی بودند ?ه در لایحه نوسازی صنایع و معادن مورد توجه قرار گرفته اند.وی اصلاح ساختار مالی بنگاه ها را از جمله موارد مورد بررسی در این لایحه برشمرد و گفت: در زمان حاضر میزان بدهی و سرمایه بنگاه های صنعتی متناسب نیست و این بنگاه ها را برای دریافت وام از سوی شب?ه بان?ی با مش?ل مواجه ?رده است .وزیر صنایع و معادن با اشاره به معافیت مالیاتی بنگاه های ?وچ? گفت: براساس ماده 4 قانون نوسازی صنایع مقرر شد بنگاهایی ?ه اقدام به افزایش سرمایه نقدی ?نند برای پنج سال 20 درصد از درآمد آنها مشمول مالیات ?متر می شود و این عاملی برای افزایش سرمایه آنها خواهد بود.وی ، اصلاح ساختار نیروی انسانی را از جمله موارد بررسی شده در قانون نوسازی صنایع عنوان ?رد و افزود: برای رفع محدودیت ?ارفرما برای بازنشسته ?ردن نیروی ?ار، در صورت توافق ?ارفرما و ?ارگر به ازای هرسال ، 2 ماه حقوق به ?ارگرانی ?ه به سن بازنشستگی رسیده اند، پرداخت می شود.وی افزود: در صورت به توافق نرسیدن ?ارفرماو ?ارگر در هیاتی مر?ب از نمایندگان دولت ، وزارت ?ار، وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده ?ارگران و و ?ارفرمایان ، در ازای هر سال ی? ماه حقوق به ?ارگر تعدیل شده تعلق می گیرد. وی در مورد واردات خودرو از طریق تعاونی ها افزود: در صورت آزاد سازی واردات همه می توانند از این امتیاز برخوردار شده و این امتیاز در انحصار بخش خاصی قرار نمی گیرد.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 246,050,377
تعداد بازدید امروز : 68,976
تعداد بازدید دیروز : 84,543
تعداد بازدید هفته : 68,976
تعداد بازدید این ماه : 320,144
آخرین به روزرسانی : 1399/11/04 17:54

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.