• طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • فهرست آیین نامه / قوانین و مقررات
   • دستورالعمل تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به طرح تملک دارایی های سرمایه ای "کمک به ارتقاء نوآوری و توسعه صنایع نوین" به شماره طبقه بندی 1304011011

    شماره 8021
    طرح های صنایع نوین با استناد به قانون برنامه پنجساله سوم توسعه و در پی ایجاد وزارت صنایع و معادن طبق قانون تمرکز امور صنعت و معدن با هدف برنامه ریزی و سیاستگذاری برای ایجاد و توسعه صنایع نوین در کشور، در ستاد وزارت صنایع و معادن ایجاد گردید. طرح کمک به ارتقاء نوآوری و توسعه صنایع نوین به شماره طبقه بندی 1304011011 در جهت حمایت از صنایع پیشرفته و تکنولوژی بالا، با اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان حوزه صنایع پیشرفته فعالیت دارد.
   • دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف

    شماره 1030
    بر اساس بند 23 ماده یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، همچنین بند 2 ماده 2 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی مصوب(شماره78946/ت39127 مورخ 1390/04/15) هیات محترم وزیران و جدول2-4-2 گروه نساجی (پیوست شماره 4 ضوابط یاد شده) و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری به شماره 5169/ 1901 مورخ 20/01/ 1382 که همه امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی مربوط به آن از کلیه دستگاه‌های دولتی جدا و در حوزه مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) با عنوان «مرکز ملی فرش ایران» قرار گرفت، و در راستای وظایف مرکز ملی فرش ایران برای ساماندهی و هدایت فعالان حوزه فرش دستباف در امر سرمایه گذاری پایدار و به منظور اجرایی شدن قوانین بالادستی از جمله ماده 5 قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی به شماره 1929ق مورخ 1381/1/18، ماده 3 آیین ‌نامه اجرایی آن به شماره 72886/ت34868ه مورخ 1385/6/21(صدور پروانه تاسیس و بهره برداری و گواهی تطبیق مشخصات مجتمع های قالیبافی موجود برای استفاده از مزایای این آیین نامه) دستورالعمل زیر تنظیم شده است.
   • دستورالعمل نحوه پذیرایی

    شماره 6033/3
    به منظور صرفه جویی، اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع مالی و ایجاد وحدت رویه در نحوه پذیرایی های عمومی و همچنین برگزاری سمینارها، با رعایت قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضروری و جلوگیری از تجمل گرایی با استناد به نامه شماره 649753 مورخ 1395/05/12سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین براساس بند 7 تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 53571/92670 مورخ 1395/7/29به شرح ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.
   • دستورالعمل اجرایی مکاتبات اداری و نظام دبیرخانه بدون کاغذ و یکپارچه

    شماره 6036
    با توجه به اینکه دولت الکترونیک پیشرو، موجب افزایش کارایی دولت خواهد شد و این مهم با عنایت به سند برنامه دولت الکترونیک که چهار محور اصلی قانون (نهاد)، داده ها، فرهنگ (آموزش) و فرآیند و تعامل پذیری بین این موارد برای کاهش بروکراسی، هزینه مصرف کاغذ و سایر منابع مانند نیروی انسانی را در بر خواهد داشت، می توان به نقش فناوری اطلاعات در تسهیل و تسریع ارتباطات و تصمیم سازی و تصمیم گیری اشاره کرد.
   • دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

    شماره 5007
    در راستای اجرای بند 2 مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 58144/ت 55637هـ مورخ 13/5/1398 درخصوص صدور مجوز برای فعالیت در حوزه استخراج رمزارز، ضوابط و شرایط صدور جوازتأسیس و پروانه بهره‌برداری برای تولید یا استخراج رمز‌ارز به‌شرح ذیل تدوین و ابلاغ می‌شود. در این دستورالعمل بر مواردی چون ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره‌برداری از واحدهای استخراج‌کننده رمزارز توسط دریافت‌کنندگان جوازهای تأسیس و پروانه بهره‌برداری، صدور پروانه بهره‌برداری برای شخص حقیقی و حقوقی، الکترونیکی بودن فرآیندها، لزوم داشتن و فعال‌بودن شناسه کسب‌وکار برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات تأکید شده است.
   • نحوه انتخاب و انتصاب رایزنان بازرگانی وزارت صنعت،معدن وتجارت

    شماره 2003
    با عنایت و استناد به وظایف محوله به موجب قوانین و اسناد بالادستی وزارتخانه واساسنامه سازمان توسعه تجارت تصویبنامه شماره 30765/ت31056ه تاریخ 1383/6/18 و در اجرای تکلیف مندرج در ماده 5 اساسنامه مذکور و بر اساس اختیارات وظایف و مسئولیت های منبعث از ماده 9 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن و بند ت ماده 105 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1369)مصوبه 1395/12/14و به منظور تقویت ارتباطات تجاری خارجی، بهبود فضای کسب و کار تجار در خارج از کشور، توسعه صادرات غیر نفتی جذب سرمایه ، دانش تکنولوژی روز و اتصال و ورود به چرخه اقتصاد بین الملل این دستورالعمل تهیه و تدوین گردیده است.
   • دستورالعمل بررسی در خواست های ثبت سفارش توسط سازمانهای استانی

    شماره 6035/1
    با عنایت به تصویب نامه شماره 63793/ت55633ﻫ مورخ 16/5/95 هیات وزیران و مصوبات ستاد اقتصادی دولت ابلاغی رییس جمهور به شماره 64854 مورخ 97/5/18، به منظور تطبیق اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه مدیریت و تخصیص بهینه ارز، ساماندهی و مدیریت بازار و تسریع در امور تولیدی و تجاری و با لحاظ سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیارات ستادی به استانها، این دستورالعمل در راستای اجرای مصوبات هیات وزیران و سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه تدوین شده است.
   • دستور العمل ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای مشمول گروه کالایی منسوجات و پوشاک

    با عنایت به ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه های اجرایی مرتبط ، مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 75642/ت 52403 هـ مورخ 1395/6/23 در جلسه 1395/6/17 به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه های اجرایی عضو آن ، با هدف اجرای ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نحوه دریافت شناسه کالا ، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار و انبارهای کشور ، این دستور العمل ارایه می گردد.
   • دستورالعمل اجرایی نقلیه

    شماره 6034
    به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از وسائط نقلیه موجود و برنامه ریزی برای حداکثر بهره گیری از امکانات در جهت انجام امور و تحقق اهداف و ماموریتهای وزارت متبوع، دستورالعمل جامع تحت عنوان دستورالعمل اجرایی نقلیه تهیه و تدوین گردیده است.
   • دستورالعمل اجرایی ماده 3 - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    باعنایت به تکالیف آیین نامه اجرایی ماده «13» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا، بدینوسیله دستورالعمل‌های مدون برای 10 گروه کالایی شامل: (داروها و مکمل‌های غذایی انسانی، داروها و مکمل‌های غذایی حیوانی، تلفن همراه و تجهیزات سیم کارت خور، دخانیات، لوازم خانگی برقی، قطعات مصرفی و یدکی وسایل نقلیه، فرآوردهها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمیایی، طلا و مسکوکات و شمش، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی و کالاهای کشاورزی) می باشد و این دستورالعملها برای کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان مشمول، از زمان ابلاغ و طبق جداول زمانبندی مشخص شده در متن دستورالعملها لازم الاجرا خواهد بود.
   • دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت

    شماره 6031/1
    یکی از مهمترین و بنیادی ترین اقدامات بسترساز در جهت به فعلیت رساندن قابلیت ها و ظرفیتهای بالقوه منابع انسانی و استفاده کارا و موثر از قابلیت ها و ظرفیت های به فعلیت رسیده، قرار دادن افراد در جایگاههای مناسب با توانایی، تجارت و قابلیت های آنهاست. اگر مدیران شایسته در راس سازمانها قرار گیرند، کیفیت فعالیتهای سازمانی به طور فرایندهای بهبود خواهد یافت و موجبات موفقیت سازمانها و حرکت به سوی پویایی و توسعه و تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع فراهم می گردد. بنابراین انتخاب افراد در رده های مختلف سازمانی باید بر اساس معیارهایی باشد تا افراد شایسته جهت تصدی پستهای سازمانی انتخاب شوند. در این دستورالعمل برآنیم تا ضمن ایجاد عدالت اداری، استقرار نظام شایسته سالاری و ایجاد فضای انگیزشی، شیوه انتخاب و انتصاب مدیران را تبیین نماییم.
   • دستورالعمل گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث

    شماره 1025
    با استناد به بند 8 بخش ج پیوست 1 برنامه جامع HSEE مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت(ابلاغی شماره 241457 /60 مورخ 20/11/93) تکمیل فرم‌های سه‌گانه حوادث بر اساس دستورالعمل و ارسال آن در محدوده زمانی تعریف‌شده یکی از برنامه های اصلی دفتر کل HSEE وزارت می باشد. حوادث و بیماری های ناشی از کار یکی از تهدیدات عمده حیات بشریت می باشد. همزمان با پیدایش انقلاب صنعتی و گسترش علم و فناوری و رواج مخاطرات جدید ، توجه به مسئله ایمنی و بهداشت کار از سوی سازمان های بین المللی و متخصصان اهمیت فزاینده ای یافته و پیش گیری از حوادث به موضوعی محوری در ارتقای سلامت و گسترش برنامه های ایمنی و بهداشت کار تبدیل شده است . بررسی و تجزیه و تحلیل آمار حوادث ناشی از کار بعنوان ابزاری جهت برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در راستای صیانت از منابع انسانی و مادی کشور حایز اهمیت می باشد لذا این دستورالعمل با هدف ثبت، شناسایی علل حوادث، تهیه و ابلاغ درس آموزی حوادث تهیه می گردد.
   • دستورالعمل آموزش قبل از شروع کار مباحث بهداشت ایمنی محیط زیست و انرژی

    شماره 1023
   • دستورالعمل اجرا و نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و پیوست سلامت

    شماره 1024
    فعالیتهای انسان در راستای توسعه، اثرات مختلفی بر محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی خواهد داشت. ارزیابی اثرات زیست محیطی و بهداشتی، ابزارهایی برای اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح پروژه ها و روشی جهت تعیین، پیش بینی و تفسیر اثرات یک پروژه پیشنهادی بر کل مجموعه محیط زیست، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم هایی می باشند که حیات و تداوم زیست انسانها به آنها وابسته است. بر اساس مصوبات هیئت وزیران ، برخی از طرح‌ها و پروژه‌های زیرمجموعه سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) ومطالعات پیوست سلامت در مرحله مکان¬یابی و امکان¬سنجی می¬باشند. بدیهی است طرح¬ها و پروژه¬های مشمول، فقط در صورت تائید گزارش و اخذ موافقت نهادهای ذیربط مجاز به آغاز عملیات اجرایی می¬¬باشند. الحاق مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و همچنین ملاحظات ایمنی و بهداشت شغلی در قالب پیوست سلامت به منظور اطمینان از توسعه ‌پایدار برای نسل آینده در کنار محیط ‌زیست سالم و تامین رفاه نسل کنونی یک ضرورت است.
   • ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش

    شماره 8004/5
   • دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت شرکت ارزیاب جهت نظارت های کیفی بر محصولات وخدمات صنعت خودرو

    شماره 4023
   • ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی

    شماره 8008/3
   • دستورالعمل ارائه اظهار نامه های مواد مشمول جدول 3 کنوانسیون منع گسترش ،تولید انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها

    شماره 4020
   • دستورالعمل ارائه اظهار نامه های تاسیسات تولید کننده مواد خارج از جداول سه گانه کنوانسیون منع گسترش ، تولید ، انباشت ، بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها

    شماره 4021
   • استفاده از مرکز اطلاعات صنعتی و تکنولوژی

    شماره 5006

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 246,045,209
تعداد بازدید امروز : 63,808
تعداد بازدید دیروز : 84,543
تعداد بازدید هفته : 63,808
تعداد بازدید این ماه : 314,976
آخرین به روزرسانی : 1399/11/04 16:39

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.