• تدابیر اتخاذ شده برای نوسازی صنایع از سوی معاون تولیدی وزارت صنایع و معادن اعلام شد

   تدابیر اتخاذ شده برای نوسازی صنایع از سوی معاون تولیدی وزارت صنایع و معادن اعلام شد

   تدابیر اتخاذ شده برای نوسازی صنایع از سوی معاون تولیدی وزارت صنایع و معادن اعلام شد

   معاون تولید وزیر صنایع و معادن گفت: مطابق لایحه بازسازی و نوسازی صنایع ایران سیستم بانکی باید هفتاد درصد ارزش پروژهها در مناقصات را تامین مالی کند
   به گزارش خبرگزاری فارس احمد دوست حسینی که در همایش چالشها و راهکارهای نوسازی صنایع ایران سخنرانی میکرد ، در خصوص جزییات لایحه نوسازی صنایع افزود: این لایحه به نحوی تدوین شده که تقاضا برای تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند ،صنایع کشور از منابع دیگری برای ادامه حرکت و نوسازی خود بهره گیرند.
   دوست حسینی خاطرنشان کرد: در این لایحه پیش بینی استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای تامین مالی واحدهای صنعتی شده است و بنگاههای معتبر به طور طبیعی میتوانند از منابع خارجی بهره گیرند که به این ترتیب مشاهده کاهش تقاضا از سیستم مالی خواهیم بود که این امر زمینه کاهش سود تسهیلات به دلیل عدم رغبت مردم به آن را بوجود خواهد آورد.
   وی یکی دیگر از مواد لایحه بازسازی صنایع را اقتصادی تر شدن مقیاس تولید عنوان کرد و افزود: تاکنون معافیتهای مالیاتی شامل افزایش سرمایه نبود ، اما در لایحه بازسازی صنایع پیش بینی شده که با معافیتهای مالیاتی از افزایش سرمایه در بنگاههای موجود از آنها حمایت شود،تا به این ترتیب شاهد شکل گیری بنگاههایی با مقیاس بالای تولید باشیم.
   وی با انتقاد از نحوه حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصات داخلی و بینالمللی گفت: پیمانکاران خارجی همواره از حمایت سیستم بانکی برای تامین مالی پروژهها برخوردار بودهاند که این مساله شامل پیمانکاران ایرانی نبوده لذا همواره شاهد یک رقابت نابرابر در این زمینه بودهایم که با تمهیدات اندیشیده شده ، این مشکل برطرف خواهد شد.
   دوست حسینی یکی دیگر از مشکلات صنایع ایران را کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود: در لایحه نوسازی صنایع به سمت اصلاح ساختار مالی شرکتهای صنعتی حرکت خواهد شد به صورتی که اگر یک صاحب شرکت تا بیست درصد درآمد خود را صرف سرمایه گذاری کند از حمایتهای مالیاتی برخوردار خواهد شد.
   وی یکی از مواد لایحه بازسازی صنایع را انتقال صنایع در محدوده شهرهای بزرگ به شهرکهای صنعتی عنوان کرد و افزود: در این لایحه پیش بینی شده که صنایع زیان ده و غیر کارا وابسته به نهادهای دولتی، بانکها و موسسات عمومی غیر دولتی از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند.
   معاون وزیر صنایع با اشاره به اهمیت دادن به مقوله مصرف انرژی در لایحه بازسازی صنایع گفت: در این لایحه آمده است که اگر صنایع کشور به تولید کالاهایی بپردازند که پائین تر از معیار رایج انرژی مصرف کنند، معادل ارزش کاهش مصرف به تولید کننده پرداخت خواهد شد.
   در این همایش رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با مطرح کردن طرحهای سازمان گسترش برای ارتقای فناوری در صنایع کشور گفت: در کشور ما فناوری صرفا" ماشینآلات و سخت افزار تعریف شده در حالی که فناوری سازمان، مهارت و ارتباطات است.
   ویسه خاطرنشان کرد: فناوری در فضای رشد و توسعه جایگاه دارد و بدون فضای مساعد سیاسی، اجتماعی رشد فناوری متصور نیست.
   وی افزود: علیرغم مزیت قیمت و کیفیت تولیدات در صنایع کشورهای توسعه یافته، این صنایع به افتخارات گذشته وابسته نیستند و به صورت مستمر برای کسب دانش تحت فشارند.
   ویسه در ادامه با انتقاد از این که نهاد خاصی در ایران متولی فناوری نیست، گفت: باید مشخص شود چه نهادی برای توسعه فناوری متولی است و در طراحی استراتژی توسعه صنعت باید مشخص شود، چه فناوری در چه صنعتی باید باشد.

   معاون تولید وزیر صنایع و معادن گفت: مطابق لایحه بازسازی و نوسازی صنایع ایران سیستم بانکی باید هفتاد درصد ارزش پروژهها در مناقصات را تامین مالی کند به گزارش خبرگزاری فارس احمد دوست حسینی که در همایش چالشها و راهکارهای نوسازی صنایع ایران سخنرانی میکرد ، در خصوص جزییات لایحه نوسازی صنایع افزود: این لایحه به نحوی تدوین شده که تقاضا برای تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند ،صنایع کشور از منابع دیگری برای ادامه حرکت و نوسازی خود بهره گیرند. دوست حسینی خاطرنشان کرد: در این لایحه پیش بینی استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای تامین مالی واحدهای صنعتی شده است و بنگاههای معتبر به طور طبیعی میتوانند از منابع خارجی بهره گیرند که به این ترتیب مشاهده کاهش تقاضا از سیستم مالی خواهیم بود که این امر زمینه کاهش سود تسهیلات به دلیل عدم رغبت مردم به آن را بوجود خواهد آورد. وی یکی دیگر از مواد لایحه بازسازی صنایع را اقتصادی تر شدن مقیاس تولید عنوان کرد و افزود: تاکنون معافیتهای مالیاتی شامل افزایش سرمایه نبود ، اما در لایحه بازسازی صنایع پیش بینی شده که با معافیتهای مالیاتی از افزایش سرمایه در بنگاههای موجود از آنها حمایت شود،تا به این ترتیب شاهد شکل گیری بنگاههایی با مقیاس بالای تولید باشیم. وی با انتقاد از نحوه حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصات داخلی و بینالمللی گفت: پیمانکاران خارجی همواره از حمایت سیستم بانکی برای تامین مالی پروژهها برخوردار بودهاند که این مساله شامل پیمانکاران ایرانی نبوده لذا همواره شاهد یک رقابت نابرابر در این زمینه بودهایم که با تمهیدات اندیشیده شده ، این مشکل برطرف خواهد شد. دوست حسینی یکی دیگر از مشکلات صنایع ایران را کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود: در لایحه نوسازی صنایع به سمت اصلاح ساختار مالی شرکتهای صنعتی حرکت خواهد شد به صورتی که اگر یک صاحب شرکت تا بیست درصد درآمد خود را صرف سرمایه گذاری کند از حمایتهای مالیاتی برخوردار خواهد شد. وی یکی از مواد لایحه بازسازی صنایع را انتقال صنایع در محدوده شهرهای بزرگ به شهرکهای صنعتی عنوان کرد و افزود: در این لایحه پیش بینی شده که صنایع زیان ده و غیر کارا وابسته به نهادهای دولتی، بانکها و موسسات عمومی غیر دولتی از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند. معاون وزیر صنایع با اشاره به اهمیت دادن به مقوله مصرف انرژی در لایحه بازسازی صنایع گفت: در این لایحه آمده است که اگر صنایع کشور به تولید کالاهایی بپردازند که پائین تر از معیار رایج انرژی مصرف کنند، معادل ارزش کاهش مصرف به تولید کننده پرداخت خواهد شد. در این همایش رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با مطرح کردن طرحهای سازمان گسترش برای ارتقای فناوری در صنایع کشور گفت: در کشور ما فناوری صرفا" ماشینآلات و سخت افزار تعریف شده در حالی که فناوری سازمان، مهارت و ارتباطات است. ویسه خاطرنشان کرد: فناوری در فضای رشد و توسعه جایگاه دارد و بدون فضای مساعد سیاسی، اجتماعی رشد فناوری متصور نیست. وی افزود: علیرغم مزیت قیمت و کیفیت تولیدات در صنایع کشورهای توسعه یافته، این صنایع به افتخارات گذشته وابسته نیستند و به صورت مستمر برای کسب دانش تحت فشارند. ویسه در ادامه با انتقاد از این که نهاد خاصی در ایران متولی فناوری نیست، گفت: باید مشخص شود چه نهادی برای توسعه فناوری متولی است و در طراحی استراتژی توسعه صنعت باید مشخص شود، چه فناوری در چه صنعتی باید باشد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,034,699
تعداد بازدید امروز : 23,848
تعداد بازدید دیروز : 37,799
تعداد بازدید هفته : 147,153
تعداد بازدید این ماه : 516,300
آخرین به روزرسانی : 1399/03/13 12:49

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.