• دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات

   دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات

   امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوری های نوین توسعه، به سرعت در حال تأثیرگذاری بر زندگی بشر و دگرگون سازی نقش ها و روش ها است. تغییرات وسیع و سریعی که از بکارگیری
   نرم افزارها و سخت‌افزارهای مختلف در ابعاد متفاوت اقتصادی و اجتماعی عارض می گردد جز با خود این فناوری قابل مدیریت نیست و این به نوبه خود مولد تغییرات جدید، کاربردهای جدید و نیازهای جدید بوده و این دور تسلسل پذیر منشاء تحول و نوآوری، بهبود و بهسازی و در نهایت تغییر سبک زندگی مردم و تعالی انسان بوده است.

   صنعت فناوری اطلاعات عبارت از بکارگیری "فرآیند توسعه فناوری- محصول- خدمت جدید" به منظور تبدیل ایده های حوزه فناوری اطلاعات به فناوری ها، محصولات و یا خدمات استاندارد و با کیفیت است به نحوی که کاربرد آن فناوری، محصول یا خدمت نهایی منجر به ایجاد ارزش افزوده مستقیم یا غیر مستقیم برای مصرف کننده در مصادیقی همچون تسریع، تدقیق، حفظ محرمانگی، شفاف سازی نظام مند، افزایش کیفیت، کاهش هزینه، افزایش کارایی، افزایش اثربخشی و بطور کلی افزایش بهره وری و بهبود کسب و کار گردد.

   از طرفی با گسترده شدن کاربردها و خدمات فناوری اطلاعات در بخش صنعت ،معدن و تجارت، تأثیر این کاربردها و خدمات بر توسعه ملی هر روز بیش از قبل نمایان می‌شود. بدون شک برای نیل به توسعه ملی، فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد، از جمله زیرساخت، پشتیبان، تسهیل کننده، تسریع کننده و تدقیق گر ، ایفای نقش می نماید .

   از طرفی تعریف پروژه های نو آورانه و بکارگیری فناوری اطلاعات در مراکز آموزشی ، تحقیقاتی در راستای رفع نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت و کاهش شکاف دیجیتال و شکل گیری اقتصاد های جدید ( اقتصاد اینترنتی و اقتصاد تحت وب (webonomics، می تواند صنعت، معدن و تجارت را دگرگون نماید .

   شرح وظایف دفتر توسعه و گاربرد فناوری اطلاعات (مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

   1. تهیه و تدوین تصمیم ها و سیاست ها در زمینه صنعت نرم افزار و کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت
   2. بررسی چالشها، فرصتها، ضعفها و توانمندی های فناوری اطلاعات و کاربرد آن در بخشهای صنعت، معدن و تجارت و اقدام جهت مدیریت و راهبری برای دستیابی به اهداف بالا دستی و کاهش شکاف دیجیتالی
   3. تهیه و تنظیم راهبردها، سیاستها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مربوط به" توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات" و "صنعت فناوری اطلاعات" وزارت متبوع و بخش صنعت، معدن و تجارت و نظارت بر اجرا، پایش و به روز رسانی مداوم آنها پس از تصویب و ابلاغ
   4. تعریف برنامه ها و طرح های ملی فناوری اطلاعات در بخش صنعت ، معدن وتجارت و صنعت فناوری اطلاعات(بسترسازی جهت رسیدن به اهداف صنعت فناوری اطلاعات و بخش صنعت، معدن و تجارت به منظور توسعه سامانه های اطلاعاتی ، سیستمهای کنفرانس راه دور و آموزش الکترونیک مباحث فناوری اطاعات مورد نیاز، مکانیزه نمودن فرآیندها،گردش کار و توسعه سیستمهای بدون کاغذ ،...)
   5. مطالعه روند فناوری دنیا در چارچوب سیاستها و خط مشی ها و تحقیق و شناسایی الگوهای موفق در زمینه فناوری اطلاعات از طریق برگزاری و یا شرکت در همایش ها و کنفرانسها و نمایشگاه های داخلی و خارجی و غیره
   6. نظارت برحسن انجام طرحها و پروژه های فناوری اطلاعات مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و صنعت فناوری اطلاعات (دارندگان پروانه بهره برداری نرم افزار)
   7. تدوین شاخصها و بررسی وضعیت فناوری اطلاعات بخش صنعت، معدن و تجارت و صنعت فناوری اطلاعات و ممیزی و ارزیابی دوره¬ای و سالانه این شاخصها و ارائه گزارش عملکرد مرتبط با آنها
   8. ایجاد، بسترسازی و حمایت از راه اندازی و توسعه شبکه و زیرساخت لازم (شبکه، دیتا سنتر و ...) به منظور قرار گیری خدمات مورد نظر بخش صنعت، معدن و تجارت و بهره گیری صنعت فناوری اطلاعات از آن
   9. تهیه و تدوین خط مشی ها، استانداردها و دستورالعمل های لازم در خصوص دولت الکترونیک، تجارت الکترونیکی و فناوری های نوین کاربردی (شبکه های اجتماعی، رایانش ابری، هوش سازمانی، مدیریت دانش و ...) در بخش صنعت، معدن و تجارت و صنعت فناوری اطلاعات
   10. هماهنگی با سایر دستگاهها جهت تسهیل و بهره گیری مناسب بخش صنعت، معدن و تجارت و صنعت فناوری اطلاعات از کلیه امکانات و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
   11. بستر سازی جهت افزایش نفوذ فناوری اطلاعات در کلیه فعالیتهای کسب و کار با رویکرد رقابت پذیر نمودن بنگاهها در سطح بازار داخلی و بین المللی و اتصال به شبکه های جهانی تجارت
   12. بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستهای کلان کشور در حوزه دولت و تجارت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات با توجه به مقررات بالا دستی در وزارت متبوع و سازمانهای تابعه و نظارت کلان بر پیاده سازی دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و شفاف سازی فرایندها به منظور تسهیل تجاری و ارائه خدمات سریع و دقیق به بخش صنعت، معدن و تجارت
   13. مشارکت در تدوین دستورالعمل ها و ارائه مجوزهای لازم به واحد های تولیدی فناوری اطلاعات (از جمله پروانه و جواز تأسیس و ...) به منظور امکان هویت بخشی، ارائه تسهیلات، امکان رصد، همچنین ارزشیابی و نظارت کلی بر عملکرد صنعت فناوری اطلاعات جهت افزایش توان تولیدی و رقابت پذیری آنها با رویکرد توسعه صادرات تولیدات صنعت فناوری اطلاعات
   14. شناسایی و ارزیابی واحدهای صنعت فناوری اطلاعات ( ایرانی و غیر ایرانی) و بررسی زمینه های انتقال فناوری و معرفی فرصتها و اولویت های سرمایه گذاری در صنعت فناوری اطلاعات و تدوین نظام ارزش گذاری کالا و خدمات نرم افزاری و شناسایی و ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای تولید کننده فناوری اطلاعات و ارائه مشوقهای لازم به برترینها
   15. فرهنگ سازی و ایجاد فضای مناسب برای استفاده از روشهای نوین سرمایه گذاری (مانند BOT، BOO و ...) در وزارت متبوع و بنگاههای صنعتی و تدوین ضوابط، مقررات و مکانیزم های رگولاتوری، نظارتی، حمایتی و اصلاحی در فرایندهای بخش صنعت ،‌معدن و تجارت، جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارائه خدمات بر اساس حلقه¬های زنجیره ارزش
   16. انجام حمایت های لازم آموزشی و پژوهشی در زمینه تولید نرم افزارهای بومی به منظور توسعه تولید و کاربرد آنها در کشور و نظارت و پیگیری اجرای کامل قانون حداکثر استفاده از توان ساخت و خدمات داخل کشور
   17. تعیین راهبردها، سیاستها، برنامه ها، مقررات و دستورالعملها و طرحهای امنیتی جهت ایمن سازی شبکه و مراکز داده ای وزارت متبوع و نظارت بر حسن انجام فعالیتها، به ویژه فعالیتهای برون سپاری
   18. راه اندازی پورتال معاونت و یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی تحت وب از طریق ایجاد و توسعه سامانه های مورد نیاز بخش صنعت،‌معدن و تجارت و صنعت فناوری اطلاعات
   19. بهره گیری از پتانسیل های دانشگاهی، نخبگان و مراکز تحقیقاتی پژوهشی در زمینه طراحی و تدوین پروژه ها، طرحهای نوین فناوری اطلاعات در ابعاد کاربرد فناوری اطلاعات و صنعت فناوری اطلاعات کشور و تدوین پروژه های صنعتی، معدنی و تجاری مورد نیاز بخش و صنعت فناوری اطلاعات به منظور متناظرسازی نیازها با ایده های نوآورانه و طرحهای پزوهشی با هدف تجاری سازی ایده ها و پاسخگوئی به نیازهای بخش و صنعت فناوری اطلاعات و نهایتا تولید ثروت

   **- گروه توسعه فناوری اطلاعات

   **- گروه کاربرد فناوری اطلاعات

   تماس با ما

   آدرس : بلوارکشاورز، خیابان شهید نادری، نبش خیابان شهید حجت دوست، ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه دهم، دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات

   تلفن دفتر: 85193531 -021

    مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات
   مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات : فرزاد اسماعیل زاده
   نام و نام خانوادگی:فرزاد اسماعیل زادهمیزان تحصیلات:
   رایانامه :-تلفن تماس :85193531
   نمابر :88969553
    عوامل اجرایی
   نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
   هادی یارجیمعاون دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات8519392888969553
   مریم خیریرئیس گروه توسعه فناوری اطلاعات8519391688969553
    واحدهای زیر مجموعه
   واحدتلفن تماسنمابر
   گروه توسعه فناوری اطلاعات8519391588969553
   گروه کاربرد فناوری اطلاعات8519393388969553

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,284,813
تعداد بازدید امروز : 16,580
تعداد بازدید دیروز : 55,848
تعداد بازدید هفته : 183,842
تعداد بازدید این ماه : 583,919
آخرین به روزرسانی : 1399/09/11 00:25

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.