• دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی

   دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی

       شـرح وظایـف مدیریت سیاستگـذاری و برنامه‌ریـزی

    

   1- تدوین برنامه راهبردی و بسته سیاست های توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور.

   2- راهبری تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی معاونت‌ها و حوزه‌های ستادی، سازمان‌ها، مراکز، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های استانی تابعه و بهم‌رسانی، هماهنگی و تلفیق برنامه‌های زیربخش در چارچوب اسناد بالادستی و برنامه وزارتخانه.

   3- مشارکت و راهبری در تدوین و تصویب برنامه های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

   4- تهیه گزارشات تحلیلی و تفصیلی برنامه‌ ها و تأمین منابع مورد نیاز به تفکیک حوزه های ذیربط.

   5- پایش عملکرد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی بخش‌های مختلف تابعه وزارتخانه.

   6- تهیه و تدوین گزارش‌های تحلیلی و تفصیلی عملکرد دستگاهی و بخشی ناشی از شاخص های عملکردی حوزه ها و ابلاغ تکالیف قانونی و مصوبات دولت .

   7- ارائه گزارش‌های تحلیلی و تفصیلی از عملکرد وزارت در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به حوزه های ذیربط.

   8- تدوین روش و اجرای اولویت بندی حوزه‌های بخش‌های صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور.

   9- پیگیری و مشارکت در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین و مصوبات مرتبط با وزارتخانه.

   10- ارائه مشاوره و اظهارنظرهای تخصصی در خصوص موضوعات بودجه‌ای، لوایح پیشنهادی دولت و طرح‌های مجلس، مصوبات دولت، شوراهای تخصصی، دستگاه‌ها و سایر مراجع ذیربط.

   11- شرکت در جلسات کمیسیون‌های مجلس، دولت، شوراها و سایر مراجع قانونی حسب مورد و بر اساس احکام وابسته وزارتخانه.

   12- عضویت در ستاد بودجه و کمیته تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و تبصره‌های بودجه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت.

   13- مطالعه و ارائه مدل‌های نوین روش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک و روش‌های ارزیابی عملکرد.

   14- مطالعات مورد نیاز حوزه برنامه‌ریزی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت.

   15- مدیریت و هماهنگی تدوین لوایح بودجه‌های سنواتی مرتبط با صنعت، معدن و تجارت و پایش عملکرد منابع مالی.

   16- تدوین برنامه‌های آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور با رویکرد توجه به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از طریق شناسایی و آشکار کردن مزیت‌های تولید و تجارت در مناطق مذکور.

   17- بررسی و ارزیابی سیاست‌های کلان اقتصادی و تحلیل تأثیر آن بر بخش صنعت، معدن و تجارت.

   18- انجام مطالعه و پیشنهاد سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی در خصوص برقراری تعامل عملیاتی با بازار سرمایه، بیمه و بانک جهت بهبود وضعیت تأمین مالی حوزه صنعت، معدن و تجارت.

   19- مشارکت در بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده تولید و تجارت.

   20- بررسی اثرات اقتصادی قوانین و مقررات موجود و ارایه راهکارهای مبتنی بر رویکرد حقوقی ـ اقتصادی در راستای تسهیل فرآیند کسب‌وکار در فعالیتهای تولید و تجارت بخش صنعت، معدن و تجارت.

   21- مطالعه تحولات جهانی و منطقه ای و چالش های اساسی تولید و تجارت و ارایه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش و رفع نارسایی ها و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت در کشور.

   22- مطالعه و بررسی سیاستگذاری کلان درخصوص سازوکارهای مرتبط با زیرساخت های تولیدی و تجاری، توسعه زنجیره ارزش و نظام تأمین و توزیع کشور در راستای دستیابی به اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت.

   23- مطالعه و بررسی در زمینه تحلیل ارتباط و تأثیر متقابل بخش ها و متغیرهای واقعی اقتصاد با بخش ها و متغیرهای مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت.

   24- بررسی، پایش و ارزیابی ساز وکارهای مرتبط با بهبود فضای کسب ‌وکار از طریق مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های متولی و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای بهبود شاخص های فضای کسب ‌وکار کشور .

   25- بررسی، پایش و ارزیابی سازوکارهای مرتبط با توسعه فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در اقتصاد بین‌الملل و ارایه پیشنهادهای عملیاتی برای تقویت جایگاه بخش در اقتصاد بین‌الملل.

   26- انجام مطالعه و تدوین راهبردها و سیاست‌گذاری در خصوص افزایش رقابت‌پذیری، ایجاد مزیت‌های رقابتی جدید، حفظ رقابت در بازارهای صنعتی، جلوگیری از دامپینگ و سایر رویه‌های ضدرقابتی در صنایع و بازارهای مختلف.

   27- برون‌سپاری مطالعات مرتبط با حوزه سیاست‌گذاری موضوعات مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و انجام نظارت‌های مرتبط و سایر امور اجرایی در این خصوص.

   28- بکارگیری روش‌ها و نظام‌های پایشی مناسب برای تحقق برنامه های وزارت متبوع در بهبود شاخص‌های بخش در اقتصاد داخلی و بین‌الملل.

   29- تنظیم بودجه و تخصیص منابع اعم از نیروی انسانی و مالی در ارتباط با برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت بخش صنعت، معدن و تجارت متناسب با برنامه‌های تدوین شده.

   30- سیاست‌گذاری مدیریت منابع به منظور دستیابی هم‌زمان به اهداف توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و برنامه‌های مبتنی بر آمایش سرزمین.

   31- بودجه‌ریزی و تخصیص منابع (اعم از انسانی و مالی) متناسب با برنامه‌های ستاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و تمامی سازمان‌ها و واحدهای تابعه.

   32- مدیریت منابع طرح‌ها و برنامه‌های کلان زیر نظر ستاد وزارتخانه و سازمان‌ها واحدهای تابعه در راستای پیشبرد اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و یا رفع موانع مالی و اجرایی آنها.

   33-  انجام سایر امور محوله مرتبط با مأموریت سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت متبوع.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,281,867
تعداد بازدید امروز : 13,633
تعداد بازدید دیروز : 55,848
تعداد بازدید هفته : 180,895
تعداد بازدید این ماه : 580,972
آخرین به روزرسانی : 1399/09/11 00:25

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.