X
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۱۴ ۸۷
چچ

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت

یکی از مهمترین و بنیادی ترین اقدامات بسترساز در جهت به فعلیت رساندن قابلیت ها و ظرفیتهای بالقوه منابع انسانی و استفاده کارا و موثر از قابلیت ها و ظرفیت های به فعلیت رسیده، قرار دادن افراد در جایگاههای مناسب با توانایی، تجارت و قابلیت های آنهاست. اگر مدیران شایسته در راس سازمانها قرار گیرند، کیفیت فعالیتهای سازمانی به طور فرایندهای بهبود خواهد یافت و موجبات موفقیت سازمانها و حرکت به سوی پویایی و توسعه و تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع فراهم می گردد. بنابراین انتخاب افراد در رده های مختلف سازمانی باید بر اساس معیارهایی باشد تا افراد شایسته جهت تصدی پستهای سازمانی انتخاب شوند. در این دستورالعمل برآنیم تا ضمن ایجاد عدالت اداری، استقرار نظام شایسته سالاری و ایجاد فضای انگیزشی، شیوه انتخاب و انتصاب مدیران را تبیین نماییم.
-
مرجع صادرکننده: مرکز نوسازی و تحول اداری
شماره: 6031/1
تاریخ تصویب: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ ابلاغ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
محدوده شمول: تمامی پستهای سازمانی مدیریتی حرفه ای حوزه ستادی وزارت متبوع، دستگاههای وابسته و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها
فایل ضمیمه
No Cache
Generate time: 2.8322733243306
Query time: 2.1660927136739