X
دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۳۰ ۵۳۶
طبقه بندی: فصلنامه پژوهشگاه بازرگانی - شماره 78- بهار 1395
چچ

نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت)

چکیده در شرایط رقابتی بازار، کسب جایگاه مناسب در ذهن مشتریان، به‌گونه‌ای‌که به شرکت وفادار باشند، اهمیت بسزایی دارد. امروزه شبکه‌های وابستگی نام تجاری، نقش مهمی در تحقیقات بازاریابی شرکت‌ها داشته و در زمینه تحقیقات مشتریان نیز مورد توجه قرار گرفته و با معرفی رویکرد نوین نقشه مفهومی برند توسط لوکن، کیم و مونگا (2006) مسیر تحقیقات شبکه‌های وابستگی نام تجاری هموار شده‌ است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین کاربردهای روش BCM، برندسازی در بازار و گسترش مطلوبیت نام تجاری است، محقق در این پژوهش قصد دارد با استخراج وابستگی‌های نام تجاری از وابستگی‌های ذهنی بیمه‌گزاران (مشتریان) بیمه ملت با استفاده از روش نقشه‌یابی مفهومی برند، نقشه مفهومی بیمه‌گزاران شرکت را ترسیم کند. برای استخراج وابستگی‌ها از روش نقشه‌یابی توسط مشتریان با رویکرد مستقیم استفاده شده‌ که در آن پس از استخراج وابستگی‌های ذهنی مشتریان، در پنج گام مرحله نقشه‌یابی انجام می‌شود. نتایج این پژوهش، به‌عبارتی شبکه وابستگی‌های ذهنی بیمه‌گزاران بیمه ملت نشانگر عملکرد مطلوب نام تجاری این شرکت در مواردی مانند: برخورد خوب کارکنان، همکاری خوب کارکنان، ارائه خدمات مناسب در زمینه پوشش بیمه اتومبیل و پوشش‌های نو و محیط مناسب نمایندگی‌ها بوده ‌است. در پایان، راهکارهایی نیز برای بهبود سطح دانش در حوزه اثربخشی نام تجاری به شرکت بیمه ملت پیشنهاد شده‌ است.

 
فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 1.7273559570312
Query time: 0.67547114690145