X
چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ۱۰:۳۹ ۵۷۰
طبقه بندی: فصلنامه پژوهشگاه بازرگانی - شماره 73 - زمستان 1393
چچ

بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه)

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 2.0792099634806
Query time: 0.86013698577881