•  
  • فهرست خدمات
   گزارش عملکرد معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

   گزارش عملکرد معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

   • خلاصه عملکرد شاخص های آماری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری ( 6 ماهه 1397)

   الف-1) مجوزهای حوزه آموزش، پژوهش

   جدول 1- مجوز های صادره و تمدیدی فنی و مهندسی

   عنوان

   واحد سنجش

   شهریور 97

   مرداد 97

   درصد تغییر

   6 ماهه اول 97

   6 ماهه اول 96

   درصد تغییر

   جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

   تعداد

   26

   26

   0

   130

   160

   18.7-

   جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

   تعداد

   4

   4

   0

   19

   27

   29.6-

   پروانه فنی مهندسی صادره

   تعداد

   11

   20

   45-

   83

   61

   36.1-

   پروانه فنی مهندسی تمدید شده

   تعداد

   3

   5

   40-

   19

   32

   40.6-

   جدول 2- مجوز های صادره و تمدیدی مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

   عنوان

   واحد سنجش

   شهریور 97

   مرداد 97

   درصد تغییر

   6 ماهه اول 97

   6 ماهه اول 96

   درصد تغییر

   جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

   تعداد

   1

   0

   -

   5

   21

   76.2-

   جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

   تعداد

   1

   0

   -

   1

   2

   50-

   پروانه پژوهش مرکز پژوهش­های صنعتی و معدنی صادره

   تعداد

   2

   3

   33.3-

   7

   8

   12.5-

   الف-2) مجوز های صادره تحقیق و توسعه و صنایع پیشرفته

   جدول 3- مجوز های صادره تحقیق و توسعه و صنایع پیشرفته

   عنوان

   واحد سنجش

   شهریور 97

   مرداد 97

   درصد تغییر

   6 ماهه اول 97

   6 ماهه اول 96

   درصد تغییر

   تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته

   تعداد

   1

   10

   90-

   36

   45

   20-

   پروانه تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   6

   23

   73.9-

   70

   57

   22.8

   گواهی تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   8

   10

   20-

   43

   156

   72.4-

   جدول 4- وضعیت شرکت های تایید شده دانش بنیان

   عنوان

   واحد سنجش

   شهریور 97

   مرداد 97

   درصد تغییر

   6 ماهه اول 97

   6 ماهه اول 96

   درصد تغییر

   کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان

   تعداد

   128

   155

   17.4-

   555

   415

   33.7

   شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی

   تعداد

   72

   83

   13.3-

   289

   143

   102.1

   الف-3) پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

   جدول 5- پروانه بهره برداری صادره و تمدیدی تولید نرم افزار

   عنوان

   واحد سنجش

   شهریور 97

   مرداد 97

   درصد تغییر

   6 ماهه اول 97

   6 ماهه اول 96

   درصد تغییر

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده

   تعداد

   0

   2

   100-

   5

   7

   28.6-

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

   تعداد

   6

   4

   50

   24

   6

   300

   شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره

   نفر

   0

   121

   100-

   166

   455

   63.5-

   جدول 6- وضعیت موجود پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

   عنوان

   واحد سنجش

   وضع موجود تا شهریور 97

   وضع موجود تا شهریور 96

   درصد تغییر

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (فعال)

   تعداد

   100

   95

   5.3

   شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر (فعال)

   نفر

   8684

   7612

   14.1

   کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری معتبر نرم افزاری (فعال)

   نفر

   1287

   1078

   19.4

   الف-4) علامت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

   جدول 7- علامت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

   عنوان

   واحد سنجش

   تابستان 97

   تابستان 96

   درصد تغییر

   6 ماهه اول 96

   6 ماهه اول 96

   درصد تغییر

   ثبت بین المللی علامت تجاری (برند) تولیدات صنعتی و محصولات تولیدی

   تعداد

   8

   8

   0

   14

   49

   71.4-

   ثبت داخلی علامت تجاری (برند) تولیدات صنعتی و محصولات تولیدی

   تعداد

   2830

   12620

   77.6-

   5620

   15070

   62.7-

   ثبت داخلی نشان جغرافیایی کالاها و محصولات مهم ایران

   تعداد

   5

   5

   0

   6

   5

   20

   اختراعات حمایت شده جهت تجاری سازی

   تعداد

   1

   3

   66.7-

   2

   4

   50-

   الف-5) سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری

   جدول 8- سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری

   عنوان

   واحد سنجش

   6 ماهه اول 97

   6 ماهه اول 96

   درصد تغییر

   دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   تعداد

   1538

   4241

   63.7-

   دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   نفر ساعت

   4341612

   4356754

   0.3-

   پروژه های پژوهشی انجام شده

   تعداد

   23

   60

   61.7-

   تفاهم نامه های منعقد شده آموزش و پژوهش

   تعداد

   2

   5

   60-

   بررسی گزارشات عملکردی واصله از شرکتهای نرم افزاری دارنده پروانه فعال

   تعداد

   69

   60

   15

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 219,907,020
تعداد بازدید امروز : 41,694
تعداد بازدید دیروز : 47,395
تعداد بازدید هفته : 210,483
تعداد بازدید این ماه : 41,694
آخرین به روزرسانی : 17:01  1398/03/01

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.